ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ

SZPITAL UNIWERSYTECKI UJ CM

KONSULTANT WOJEWÓDZKI
d.s. PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

zapraszają w dniu 8 maja 2017 roku na KONFERENCJĘ

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE
DYLEMATY I TRUDNOŚCI W DIAGNOZIE I TERAPII

Miejsce konferencji:
Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
sala nr 0.103

Program Konferencji

Prowadzenie: dr n. hum. Mirosława Jawor – Konsultant Wojewódzki ds. psychologii klinicznej

Godz. 10.00
dr n. hum. Mirosława Jawor – Rozpoczęcie konferencji

Sesje 10.15 – 13.00

1. mgr Anna Bogatyńska-Kucharska
Diagnoza psychologiczna i psychoterapia w kontekście etyki zawodowej

2. dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk
Psychologiczna diagnoza w zaburzeniach  odżywiania – (dylematy i trudności diagnosty w psychologicznej ocenie sylwetki osoby z anoreksją i bulimią psychiczną)

3. dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska
„Niedaleko pada jabłko…”.Psychologiczna diagnoza kliniczna dziecka i rodziny

4. dr n. hum. Malgorzata Kuleta
Kontrowersje wokół diagnozy ADHD u dorosłych – implikacje terapeutyczne. Możliwości zastosowania testu MOXO w praktyce klinicznej

Przerwa obiadowa 13.00 -13.45

Sesje 13.45 – 16.30

5. dr n. hum. Barbara Zawadzka
Propozycje postępowania terapeutycznego w sytuacji niejasności diagnostycznej na przykładzie analizy zaburzeń adaptacji do choroby i leczenia hematologicznego i nefrologicznego

6. dr n. hum. Anna Starowicz-Filip
Neurosychologiczne dylematy diagnozy różnicowej otępień

7. dr n. hum. Alicja Czerederecka
Diagnoza a standardy opiniowania w psychologii sądowej

Przerwa kawowa 16.30-17.00

Dyskusja panelowa 17.00 – 18. 00

Psychologia kliniczna w praktyce.
Dylematy i trudności w diagnozie i terapii z udziałem wykładowców oraz zaproszonych gości. Goście specjalni prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gierowski, prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik, dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała
Moderator: dr n. hum. Mirosława Jawor

Osoby biorące udział w konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Kontakt

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji.

Adres mailowy: konferencjeokptp@ptp.krakow.pl

Rejestracja i opłaty

 

W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Wpłaty – w wysokości:

  • 20 zł
    – dla uczestników specjalizacji z psychologii klinicznej w Krakowie
    – dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich
    – dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • 80 zł dla pozostałych zainteresowanych

Dane do przelewu:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
W tytule przelewu podać: Imię i nazwisko, Konferencja Psychologia Kliniczna 2017, ewentualny tytuł do zniżki

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.